خودرو نیسان پاترول دو در مدل 67 برای فروش در کردستان

 خودرو نیسان پاترول دو در مدل 67 برای فروش در کردستان