آگهی فروش خودرو ''رنو , تندر90 اتوماتیک'' حذف شده است.