آگهی فروش خودرو ''دانگ فنگ , H30 Cross'' حذف شده است.