320i کروک ب ام و 2008

ب ام و ، 320i کروک ، ۲۰۰۸ ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۱۹۰٬۰۰۰ کیلومتر

سفارش امارات-مانتیور-تخفیف بیمه از ابتدا-كاملا سالم-فول آپشن

۱۳۹۸/۱/۲۵

ب ام و ، 320i کروک ، ۲۰۰۸

تهران , ۱۳۹۸/۱/۲۵
۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان