525i ب ام و 2005

ب ام و ، 525i ، ۲۰۰۵ ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۱۶۳٬۰۰۰ کیلومتر

ماشين فول وي اي پي، آپشن ها در حد بنز اس،

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

ب ام و ، 525i ، ۲۰۰۵

تهران , ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان