سلبرتی شورولت 1990

شورولت ، سلبرتی ، ۱۹۹۰ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۲۴۵٬۰۰۰ کیلومتر

سالم. ۱۲ سال خوابیده بوده .بدون تصادف .سند اول

۱۳۹۶/۱۱/۹

شورولت ، سلبرتی ، ۱۹۹۰

تهران , ۱۳۹۶/۱۱/۹
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان