نوا(مونتاژ) شورولت 1365

شورولت ، نوا(مونتاژ) ، ۱۳۶۵ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مازندران , کارکرد ۷۸٬۰۰۰ کیلومتر

فنی به شرط سلامت کامل بیمه یک سال کامل

۱۳۹۶/۱۲/۲۵

شورولت ، نوا(مونتاژ) ، ۱۳۶۵

مازندران , ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان