ژیان سیتروئن 1357

سیتروئن ، ژیان ، ۱۳۵۷ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اصفهان , کارکرد ۲۳۰٬۰۰۰ کیلومتر

اتاق سالم موتوربازاست وآماده بسته شدن وپلاک قدیم میباشد

۱۳۹۷/۲/۲۱

سیتروئن ، ژیان ، ۱۳۵۷

اصفهان , ۱۳۹۷/۲/۲۱
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان