سی ینا فیات 1388

فیات ، سی ینا ، ۱۳۸۸ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۱۷۵٬۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶/۱۲/۵

فیات ، سی ینا ، ۱۳۸۸

تهران , ۱۳۹۶/۱۲/۵
۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان