i10 هیوندای 2017

هیوندای ، i10 ، ۲۰۱۷ توافقی

تهران , کارکرد ۲۷٬۰۰۰ کیلومتر

بيمه تا تير ٩٨ داراى GPS داخل دو رنگ سنسور هشدار دنده عقب گارانتى كرمان موتور تا ١٥٠٠٠٠

۱۳۹۷/۷/۸

هیوندای ، i10 ، ۲۰۱۷

تهران , ۱۳۹۷/۷/۸
توافقی