بستا کیا 1993

کیا ، بستا ، ۱۹۹۳ توافقی

آذربایجان غربی , کارکرد ۴۱۴٬۲۱۱ کیلومتر

بیمه تمام تخفیف. لاستیک ۷۰درصد هیدرولیک.درب اتومات ۱۲نفره ۱۰۰۰لیتر گازویل درماه. تخفیف درسرمعامله

۱۳۹۸/۹/۹

کیا ، بستا ، ۱۹۹۳

آذربایجان غربی , ۱۳۹۸/۹/۹
توافقی