سراتو ۱۶۰۰ کیا 2017

کیا ، سراتو ۱۶۰۰ ، ۲۰۱۷ ۳۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان

کردستان , کارکرد ۰ کیلومتر

پیش پرداخت: ۳۱/۷۵۰/۰۰۰ بقیه در اقساط۲۴ ماهه سند بنام بدون نیاز به ضامن نحویل فوری همزمان با پیش پرداخت مشاوره و. خرید: ۰۹۱۸۷۷۲۹۱۶۹ رحمانی آدرس:سنندج خیابان استانداری صد متر بالاتر از استانداری اتومبیل آریایی

۱۳۹۶/۱۰/۱۶

کیا ، سراتو ۱۶۰۰ ، ۲۰۱۷

کردستان , ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۳۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان