گرن کبریو S مازراتی 2012

مازراتی ، گرن کبریو S ، ۲۰۱۲ توافقی

تهران , کارکرد ۲۸٬۰۰۰ کیلومتر

مازراتی گرن کابریو اس ، مدل 2012 ، رنگ سفید داخل مارون ، فول کامل ، 28/000 کار

۱۳۹۷/۸/۳

مازراتی ، گرن کبریو S ، ۲۰۱۲

تهران , ۱۳۹۷/۸/۳
توافقی