6 مزدا 1983

مزدا ، 6 ، ۱۹۸۳ توافقی

لرستان , کارکرد ۲۶۵٬۰۰۰ کیلومتر

مزدا929کوپه شیشه برقی سانسور برقی درب باک برقی صندوق برقی دورموتور کیلومتر برقی چهار چرخ دیکسی بیمه یک سال تک برفپاکن

۸ روز قبل

مزدا ، 6 ، ۱۹۸۳

لرستان , ۸ روز قبل
توافقی