E250 بنز 1981

بنز ، E250 ، ۱۹۸۱ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۲۱۸٬۰۰۰ کیلومتر

بنزE250 بیمه 1سال معاینه بدون پوسیدگی ماشین تمیزوسالم واقعا دیدنی تخفیف پای قرارداد

۱۳۹۶/۱۰/۲۹

بنز ، E250 ، ۱۹۸۱

تهران , ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان