GLK350 بنز 2013

بنز ، GLK350 ، ۲۰۱۳ ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۵۷٬۰۰۰ کیلومتر

فول فول بدون مشابه استثنايي بسيار تميز ٢٠١٣سفيد

۱۳۹۷/۱/۳۰

بنز ، GLK350 ، ۲۰۱۳

تهران , ۱۳۹۷/۱/۳۰
۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان