کلاس SEL بنز 2000

بنز ، کلاس SEL ، ۲۰۰۰ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

اتوبوس سالم قطعات نو

۱۳۹۶/۱۱/۱۲

بنز ، کلاس SEL ، ۲۰۰۰

تهران , ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان