پاجرو چهار در میتسوبیشی 2000

میتسوبیشی ، پاجرو چهار در ، ۲۰۰۰ ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اصفهان , کارکرد ۳۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

بدنه سالم بیمه تاآخربرج 12 فنی سالم

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

میتسوبیشی ، پاجرو چهار در ، ۲۰۰۰

اصفهان , ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان