پاترول وانت نیسان 1373

نیسان ، پاترول وانت ، ۱۳۷۳ ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

مازندران , کارکرد ۶۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

فنی سالم( به شرط) موتور پاترول بیمه ۱سال(تخفیف کامل)

۱۳۹۷/۱/۲۵

نیسان ، پاترول وانت ، ۱۳۷۳

مازندران , ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان