۱ آگهی خرید نیسان تی ینا (مونتاژ)


 • تی ینا (مونتاژ) نیسان 1392

  نیسان ، تی ینا (مونتاژ) ، ۱۳۹۲ توافقی

  تهران , کارکرد ۱۴۰٬۰۰۰ کیلومتر

  ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

  نیسان ، تی ینا (مونتاژ) ، ۱۳۹۲

  تهران , ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
  توافقی