دییر وانت 1395

وانت ، دییر ، ۱۳۹۵ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۳۷٬۹۰۰ کیلومتر

دو در شاسي بلند مدل يه روز مونده به ٩٥ بدون خط و خش بدون تصادف با يك سال بيمه

۱۳۹۷/۵/۲۶

وانت ، دییر ، ۱۳۹۵

تهران , ۱۳۹۷/۵/۲۶
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان