ایسوزو وانت 1392

وانت ، ایسوزو ، ۱۳۹۲ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۳۴٬۰۰۰ کیلومتر

Caky ky5 بنزيني ، ساخت چين منتاژ ايران ، سوخت كم، مناسب براي كاروان و كافه

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

وانت ، ایسوزو ، ۱۳۹۲

تهران , ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان