ریچ وانت 1393

وانت ، ریچ ، ۱۳۹۳ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی , کارکرد ۴۶٬۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶/۱۲/۱۳

وانت ، ریچ ، ۱۳۹۳

آذربایجان غربی , ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان