کاین GTS پورشه 2017

پورشه ، کاین GTS ، ۲۰۱۷ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۳۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

بیمه یک سال .بیمه بدنه فول ماشین سفارش خلیج داخل قرمز

۱۳۹۸/۱۰/۱۵

پورشه ، کاین GTS ، ۲۰۱۷

تهران , ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان