21 رنو 2017

رنو ، 21 ، ۲۰۱۷ ۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۱٬۰۰۰ کیلومتر

ماشین فوقدالعاده تمیز

۱۳۹۷/۵/۳۱

رنو ، 21 ، ۲۰۱۷

تهران , ۱۳۹۷/۵/۳۱
۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان