موسو 2300 سانگ یانگ 1385

سانگ یانگ ، موسو 2300 ، ۱۳۸۵ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

خراسان رضوی , کارکرد ۱۵۷٬۰۰۰ کیلومتر

استثنایی بی رنگ حتی سپر ۱۵۷۰۰۰واقعی لاستیک بیمه بدنه تخفیف بسیار تمیز

۱۳۹۶/۱۱/۵

سانگ یانگ ، موسو 2300 ، ۱۳۸۵

خراسان رضوی , ۱۳۹۶/۱۱/۵
۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان