گراند ویتارا 2.0 (مونتاژ) سوزوکی 1388

سوزوکی ، گراند ویتارا 2.0 (مونتاژ) ، ۱۳۸۸ ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

البرز , کارکرد ۱۶۵٬۰۰۰ کیلومتر

بیمه ۳ماه ۸سال تخفیف فنی عالی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳

سوزوکی ، گراند ویتارا 2.0 (مونتاژ) ، ۱۳۸۸

البرز , ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان