کمری GLX تویوتا 2012

تویوتا ، کمری GLX ، ۲۰۱۲ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

خراسان رضوی , کارکرد ۱۳۰٬۰۰۰ کیلومتر

دنده اتومات , 2تا ایربک , سویچی ,صندلی راننده اتومات, سانروف سقف ,کورس کنترل, دارای مانیتور

۱۳۹۷/۵/۶

تویوتا ، کمری GLX ، ۲۰۱۲

خراسان رضوی , ۱۳۹۷/۵/۶
۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان