کمری XLE تویوتا 2016

تویوتا ، کمری XLE ، ۲۰۱۶ ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۶۲٬۰۰۰ کیلومتر

استثنایی فول فول ۴ کلید ساخت آمریکا با کیت RZ

۱۳۹۸/۳/۸

تویوتا ، کمری XLE ، ۲۰۱۶

تهران , ۱۳۹۸/۳/۸
۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان