کرونا تویوتا 1977

تویوتا ، کرونا ، ۱۹۷۷ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اصفهان , کارکرد ۳۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

بیمه تا برج یک97.تخفیفات کامل.تودوزی چرم فابریک.فنی سالم.

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

تویوتا ، کرونا ، ۱۹۷۷

اصفهان , ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان