پرادو GX چهار در تویوتا 2006

تویوتا ، پرادو GX چهار در ، ۲۰۰۶ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

فارس , کارکرد ۲۷۰٬۰۰۰ کیلومتر

تخفیف کامل بیمه لاستیک نو سیستم صوتی تماس ۱۵ تا ۲۳

۱۳۹۶/۱۱/۷

تویوتا ، پرادو GX چهار در ، ۲۰۰۶

فارس , ۱۳۹۶/۱۱/۷
۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان