پرادو TXL چهار در تویوتا 2008

تویوتا ، پرادو TXL چهار در ، ۲۰۰۸ توافقی

تهران , کارکرد ۲۳۰٬۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶/۱۱/۳

تویوتا ، پرادو TXL چهار در ، ۲۰۰۸

تهران , ۱۳۹۶/۱۱/۳
توافقی