نارون ون 1387

ون ، نارون ، ۱۳۸۷ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

سمنان , کارکرد ۴۸۰٬۰۰۰ کیلومتر

بیمه کامل لاسیک ۸۰

۱۳۹۶/۱۱/۱۲

ون ، نارون ، ۱۳۸۷

سمنان , ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان